• Outsourcing - czas na nowoczesny biznes.

  Outsourcing to nowoczesna strategia zarządzania, polegająca na oddaniu innemu przedsiębiorstwu zadań nie związanych
  bezpośrednio z podstawową działalnością firmy, dzięki czemu może ona skupić swoje zasoby i środki finansowe na tych obszarach,
  które stanowią podstawę jej działań i w których osiąga przewagę konkurencyjną.

  Sieci Komputerowe 3warstwy łódź

  Dlaczego stosujemy outsourcing?

  Podstawowym celem stosowania outsourcingu są oszczędności. Ważnym elementem jest także dostęp do specjalistów lub sprawy kadrowe.

  Istotną korzyścią jest również dostęp do zasobów którymi przedsiębiorstwo nie dysponuje.

  Dzięki zwolnieniu zasobów firma może je zaangażować do innych celów związanych bezpośrednio z podniesieniem konkurencyjności w jej branży.

  Sieci Komputerowe 3warstwy łódź

  My jako Twój Dział IT.

   

   

  Nasza oferta outsourcingowa jest skierowana do sektora małych i średnich firm. Nasze usługi z powodzeniem realizowane są w wielu miejscach.

  Dzięki znajomości specyfiki firm SMB możemy świadczyć typ usługi zarezerwowanej dotychczas dla korporacji.

  Świadczone przez nas usługi oferują kompleksowe zapotrzebowanie firmy w tym zakresie. Dostarczamy sprzęt, usługi oraz materiały eksploatacyjne niezbędne w środowisku IT.

  3 warstwy - Twój Dział IT.